تهران در شب شنبه تا جمعه از ساعت 00:00 به مدت 90دقیقه

رادیو تهران

تهران در شب

"تهران در شب"؛ لطفا پیغام بگذارید

برنامه "تهران در شب" سراغ پیامگیر خانه های شهر تهران می رود.

1396/11/27
|
14:00
|به گزارش سایت رادیو تهران؛ "تهران در شب"، اولین برنامه بامداد برنامه های شبكه رادیویی تهران است كه در نخستین ساعات بامداد هر روز، مخاطبان خود را در سراسر تهران همراهی می كند.
این برنامه بامداد شنبه 28 بهمن، از مخاطبان می پرسد دوست دارید وقتی به خانهمی رسید، صای چه كسی روی پیامگیرتان ضبط شده باشد.
مخاطبان می توانند نظرات خود را با این برنامه در میان بگذارند.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه تولید و تامین" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند ساعت 24:00 شنونده این برنامه باشند.
رضا قربانی تهیه كننده و رضا خضرایی گوینده در این برنامه با شنوندگان همراهند.

دسترسی سریع
تهران در شب